Support>Oyun Sorunları>Sunucu Birleşimi

Sunucu Birleşimi

Sunucu birleşmelerinde hangi bilgiler dikkate alınır?


Sunucu birleşmelerinde göz önüne alınması gereken birçok faktör mevcut olup, öne çıkanları şunlardır:


-Toplam sunucu nüfusu

-Günlük etkin kullanıcı

-Sunucu Yaşı

-Toplu ve bireysel karakter gücü

-Zaman Dilimi

-Yayınlayıcı


Bu faktörlerden hiç biri bir diğerinden daha önemli değildir, dolayısıyla sunucu birleşimi tek bir sebep yerine birçok faktörün biraraya gelmesiyle yapılabilecek bir eylemdir.


Farklı yayıncıların sunucuları BİRLEŞTİRİLEMEZ. Örneğin: Eğer R2Games sunucu birleştirme işlemi yaparken, birleştirmeyi YALNIZCA bir diğer R2Games sunucusuyla yapabilir. Bu durumda Armor, Kabam, Kongregate ve diğer yayıncıların sunucuları birleştirilmeye tabii tutulma.


Sunucu birleştirme işlemi ne zaman yapılır?


Sunucu birleştirme işlemi söz konusu olduğunda her faktör önemlidir. Bir sunucunun günlük aktif kullanıcı sayısı azsa, ancak aynı zaman diliminde birleştirilebilecek başka sunucu bulunmuyorsa eğer, birleştirme işlemi bekletilmek durumundadır. Eğer sunucunun günlük nüfusu azsa, aynı zaman diliminde birleştirme işlemi için uygun sunucu varsa, sunucu yaşları aynı ise ve sunucularda bulunan karakterlerin güçleri tutarlılık gösteriyorsa sunucu birleştirme işleminin gerçekleşmesi olasıdır.


Oyuncular birleştirme süresince ne alırlar?


Genellikle birleşmeye eşlik eden oyuncular için, tazminat ve/veya birleştirmeye özel etkinlikler uygulamaya açılır. Bunlar sunucu kesintilerini için telafi etmek için tasarlanmıştır ve oyuncuların güçlerini artırarak yeni düşmanlara karşı yardımcı olacaktır. Bunlar duyurular oyun forumunun Haberler ve Etkinlikler bölümünde bulunabilir.


Birleştirme özel ödülleri ile birlikte, her sunucu yeniden canlandırılma aktiviteleri, nüfus patlaması ve birlikte oynayabileceğiniz oyuncu bolluğuna tanıklık eder. Bu yeni arkadaşlar, daha yüksek lonca nüfusu ve daha iyi rekabet anlamına gelir. Sunucu birleştirmenin oyuncuya gerçekten büyük yardımı dokunur, kimse ölü bir sunucu sevmez!


Bir oyuncu sunucu birleştirme talebinde bulunabilir mi?


Sunucu birleştirme istekleri genellikle kabul edilmez. Çok nadir durumlarda istekler bir birleştirme oluşturmak için kullanılmıştır ama bu çok uç durumlar için söz konusudur. Tek bir sunucudan ziyade sunucu birleştirme işleminde oyun genel sağlığını düşünmek durumundayız.

Related Articles