Support>Oyun Sorunları>SP Değişimi

SP Değişimi

SP kısaltmasının anlamı nedir?


SP :Savaş Puanı" anlamına gelmektedir. Savaş Puanı oyuncunun ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir numaradır. Özellikle oyuncu karşılaştırmalarında kullanışlı bir değerdir. İstatistik başına düşen SP her ne kadar tüm oyunlar için aynı olsa da, her oyun her istatistik için farklı değer üretir. Oyuncuların SP'lerine dahil edilmeyen bazı ender durumlar mevcuttur.


SP değeri karakterin ne kadar güçlü gösteren en iyi işaret olmak durumunda değildir. Bu değer oyuncunun istatistiklerinin ve cesaretinin bir araya gelip, hesaplanmasından ortaya çıkan genel bir değerdir. Oyuncunun SP değeri yüksek olabilir, ama karakterin sınıfının gerektirdiği optimal istatistikler yerine diğer istatistiklere ağırlık verildiyse bu SP değeri "yanlış" olabilir. Sınıfın ve gereken stratejinin arzu edilen gereksinimlerine ağırlık veren düşük SP değerine sahip bir oyuncu, yüksek SP değerine sahip diğer oyuncudan üstün olabilir.


SP'yi ne değiştirebilir?


Eğer bir oyuncu karakteri etkileyen bir değişiklik yaparsa, oyuncunun SP değeri olumlu veya olumsuz yönde etkilenir. Becerilerin geliştirilmesi, ekipman, evcil hayvan, seviye atlama ve diğer faktörler bu değerin değişmesine sebebiyet verir. Lütfen daha fazla detay için ilgili oyunun kılavuzuna göz atınız.


Peki ya SP oyundaki bir değişiklik nedeniyle değişiyor ise?


Bunlar oyun kılavuzlarında, resmi destek kanalları, ve/veya forumlarda açıklanmalıdır. Bazen SP değeri her stat için değişebilir (daha yüksek ya da düşük). Merak etme! Eğer bir oyuncunun SP değeri değişse bile, istatistik ve genel mücadele yeteneğinde zerre fark yaratmaz. BR genel bir sayıdır ve oyuncunun gücü belirlerken nihai sonuç olmamalıdır.


Peki ya SP oyundaki bir bug nedeniyle değişiyor ise?


SP değer değişikliği kuşanılmış ekipman/kahraman/mücevher/vb. farklılıklarıyla alakalandırılır. Eğer oyuncunun SP değeri değişmiş ise, karakterde bununla bağlantılı olan her şey gözden geçirilmelidir: mücevher, teçhizat, evcil hayvan, birlik, özel artışlar ve karakter istatistiklerini ya da SP değerini etkileyen diğer faktörler.


Oyuncu olağan dışı bir şey olmadığına emin olduktan sonra, gerçek istatistikleri kontrol etmelidir. Tek bir istatistikte büyük bir azalma var mı? İstenilmeyen bir istatistikte arzu edilmeyen yüksek bir artış var mı? Bu faktörlerin 2-3 gün boyunca monitör edilmesi problemin ortaya çıkartılmasına yardımcı olacaktır.


Eğer istatistiksel ve SP değer değişikliği mevcut ise, geçmiş günler için günlük olarak bu değişikliğin gösterildiği bir döküman talep ediyoruz.